تداوم بحران ریزتراشه‌ها در خودروسازی

1401/07/06

تداوم بحران ریزتراشه‌ها در خودروسازی
مشکل تامین میکروچیپ‌ها در مجموع تولید برنامه‌ریزی‌شده ۲/ ۴میلیون خودرو در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به گزارش پایگاه خبری خودروها،کمبود بی‌وقفه ریزتراشه‌ها همچنین ۹۶هزار و ۷۰۰ دستگاه خودروی دیگر را از برنامه‌های تولید خودروسازان در سراسر دنیا خارج کرده است. بر‌اساس جدیدترین تخمین‌هایی که از سوی AutoForecast Solutions منتشر شده، کارخانه‌های تولید خودرو در مناطق مختلف جهان از جمله چین که در اوایل سال میلادی توانسته بود تا حد زیادی از بحران عبور کند، در حال حاضر دچار مشکل شده‌اند.
کارخانه‌های چینی، تولید هشت‌هزار و ۲۰۰ خودرو در هفته را از برنامه‌های خود حذف کردند و در مجموع تولید از‌دست‌رفته آنها در سال جاری به حدود ۱۶۷هزار دستگاه رسیده است. در مدت مشابه سال میلادی گذشته اما چین ۱۰برابر این رقم از تولید خود را از دست داده بود. کارخانه‌های آمریکای شمالی در این هفته تولید ۵۴هزار وسیله نقلیه را از برنامه خود حذف می‌کنند و از طرفی کارخانه‌های آسیایی خارج از چین تولید ۲۵هزار دستگاه خودرو را از دست خواهند داد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد صنعت خودرو به دلیل مشکل تامین میکروچیپ‌ها در مجموع تولید ۲/ ۴میلیون وسیله نقلیه در سراسر جهان را از برنامه‌های تولیدی خود در سال ۲۰۲۲ تا پایان سال جاری از دست خواهد داد.