فراخوان فورد برای جمع آوری بیش از ۱.۵ میلیون خودرو

1401/12/27

فراخوان فورد برای جمع آوری بیش از ۱.۵ میلیون خودرو
شرکت خودروسازی فورد برای جمع آوری بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو خود در آمریکابه دلیل نقض فنی در سیستم ترمز و برف پاک کن فراخوان صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری خودروها، شرکت خودرو سازی فورد برای جمع آوری بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو به علت نقص فنی فراخوان صادر کرد.
شرکت خودروسازی فورد برای جمع آوری بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو خود در آمریکابه دلیل نقض فنی در سیستم ترمز و برف پاک کن فراخوان صادر کرد.

برچسب ها:

فراخوان فورد