1402/03/03

آغاز مزایده خودروهای خارجی متروکه
قائم‌مقام سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: ٣هزار و ۵٨۴ دستگاه خودرو در خرداد‌ماه به مزایده گذاشته می‌شود
به گزارش پایگاه خبری خودروها، قائم‌مقام سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: ٣هزار و ۵٨۴ دستگاه خودرو در خرداد‌ماه به مزایده گذاشته می‌شود که از این تعداد ٢هزار و ٨٩٧ دستگاه خودروی سبک، ٣٠٠ دستگاه خودروی سنگین، ٣۶٩ خودرو و ادوات راهسازی و ١٨ دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی هستند که متقاضیان از ۸ تا ١۴ خردادماه فرصت بازدید دارند و ۱۷ خرداد‌ماه پاکت‌ها بازگشایی و برندگان اعلام می‌شوند. وی ادامه داد: توانستیم تابوی انهدام خودروهای آمریکایی را بشکنیم و برای اولین بار چندین دستگاه خودروی آمریکایی را منهدم کردیم. از دیگر اقدامات تعیین‌تکلیف خودروهای متروکه بود که به مزایده رسید و سامانه یکپارچه اموال تملیکی را که چندین سال روی زمین مانده بود در چند استان کار خود را شروع کرده و در مرداد‌ماه سال جاری به طور کامل در کل کشور به اجرا می‌رسد.