انتظارات قطعه سازان از دولت سیزدهم چیست؟

1400/05/03

انتظارات قطعه سازان از دولت سیزدهم چیست؟
یک فعال صنعت قطعه سازی در خصوص انتظارات صنعت خودرو و قطعه سازی از دولت سیزدهم، گفت: صنعت خودرو و قطعه سازی ایران نیازمند ثبات در برنامه ریزی و سیاستگذاری است تا بتواند در یک بستر مطمئن و رقابتی به رشد و توسعه صنعتی کشور کمک کند.
به گزارش پایگاه خبری خودروها، علی اکبر جوانروح گفت : متاسفانه یک ساختار اشتباهی را در صنعت و اقتصاد کشور از اوایل انقلاب دنبال می کنیم که سالهاست دود آن تصمیمات اشتباه به چشم همگان رفته است یکی از این تصمیمات اشتباه این است که نرخ دستمزد را به بازار آورده اند و ارزش پول ما به بازار کالا آمده است .

وی گفت: دولت جدید میبایست سیاستی بنیادی را در زمینه پولی اتخاذ کند که این تصمیمات نه تنها برای صنعت خودروسازی بلکه برای کلیه صنایع نیز باید در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین مسائلی که در اقتصاد هر کشوری مطرح می شود، ایجاد تعادل دربین ارزش نیروی کار و ارزش محصولات تولیدی است.

وی گفت: نکته اصلی و کلیدی در خصوص تعادل نیروی کار، ارتباط میان بهره وری نیروی کار و دستمزد کارگر است، هرچه بهره وری و مهارت رشد پیدا کند، دستمزد نیروی کار و رفاه نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

جوانروح گفت: رفاه عمومی مردم در یک کشور زمانی اتفاق می افتاد که توانایی تولید کشور، ارائه خدمات و همچنین میزان حقوق مردم در تناسب به تولیدات کشور به سر ببرد.

این فعال صنعت قطعه سازی معتقد است: مهم ترین دلیلی که باعث بر هم ریختن اولویت های بازار مصرف می شود کاهش درآمد و نرخ تورم است.

وی گفت : دولت باید ارزش پول ملی را از بازار عرضه و تقاضا جدا کند و سپس به ارزش نیروی کار مقایسه کند در این صورت است که نیروی کار تشویق به تولید می شود و در نهایت ما شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود،همانگونه که در کشورهای صنعتی پیشرفته که فاقد منابع خدادادی هستند فقط با اتکا به نیروی کار تولیدات رقابتی خود را به بازار عرضه می کنند.

جوانروح گفت: صنعت قطعه و خودروسازی ما نیز از این مسائل جدا نیستند، نمی توان برای صنعت کشور مقطعی تصمیم گرفت و انتظار موفقیت در بلند مدت را داشت .

وی افزود : صنعت خودروسازی که طی سال های گذشته سود ده بوده به گفته برخی در حال حاضر زیان ده شده که من به شخصه زیان ده بودن این صنعت را قبول ندارم، چگونه می شود زیان ده باشد اما برخی قطعه سازان آنقدر رشد کنند تا در نهایت کارخانه خودروسازی تاسیس کنند و یا سهام شرکت های بزرگ خودروسازی را بخرند.

جوانروح گفت: انتظار ما از دولت این است که نخست ساختار اقتصادی را عوض کند، اگر نتواند این تحول را ایجاد کند ادامه دهنده راه مدیران و دولت های پیشین خواهند بود و در نهایت ادامه این روند فعلی سقوط اقتصادی را در پی خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: نسخه ای برای درمان مقطعی صنعت کشور با ساختار حاکم ندارم علاوه بر تحول در ساختار اقتصادی کشور می توان واردات را نیز آزاد کرد.

وی گفت: واردات خودرو را آزاد کنیم و تعرفه ای نرمال برای آن در نظر بگیریم در این صورت خودروسازان به اجبار به رقابت در بازار تشویق می شوند شنیده ها حاکی از این است که صنعت خودروسازی ما با قدمتی که دارد در زمینه تکنولوژی دست به دامن چینی هایی شده که 20 سالی است در این صنعت آمده اند و این نگرانی ها را برای آینده صنعت خودروسازی ما بیشتر می کند.