همزاد زوتی دامای X7 در یک قدمی بازار ایران
یکی از خودروهای چینی تازه واردی که به زودی به بازار ایران عرضه می شود (Dorcen) دورسن G70S بوده که به احتمال زیاد توسط مکث موتور که زیربرند تازه تاسیس ماموت خودرو بوده به فروش می رسد.