اتوبوس برقی آتروس e ایران خودرو دیزل
اتوبوس برقی ایران خودرو دیزل یا همان آتروس e امروز طی مراسمی با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و ایران خودرو دیزل و همچنین اصحاب رسانه رونمایی شد. اتوبوس الکتریکی ایران خودرو دیزل، اولین اتوبوس برقی متکی به باتری و بدون نیاز به شبکه برق بالاسری بوده که بر پایه پلتفرم و شاسی اتوبوس دیزلی آتروس ایران خودرو دیزل اما با طراحی متفاوت توسعه یافته است.